Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 3 april 2018

Mbo today: SBB wil af van verplichte koppeling keuzedelen

SBB wil af van verplichte koppeling keuzedelen
Schaf de verplichte koppeling van keuzedelen aan kwalificaties af. Scholen moeten gebruik kunnen maken van alle beschikbare keuzedelen. Dat advies geeft SBB aan minister Van Engelshoven. Sinds de introductie van het fenomeen keuzedelen zijn bijna 850 van deze extra 'vakken' voor het mbo ontwikkeld. Het is de bedoeling dat deze nieuwe onderdelen van de kwalificatiestructuur […]
Lees verder

Reactie BVMBO op problemen Onderwijscoöperatie
De BVMBO herkent zich in de problemen met de Onderwijscoöperatie. De beroepsvereniging roept docenten in het vo en het po op om ook eigen beroepsverenigingen te starten. De BVMBO heeft de afgelopen dagen met interesse de ontwikkelingen rondom de Onderwijscoöperatie gevolgd. De BVMBO is dé beroepsvereniging van voor en door opleiders (docenten en instructeurs) in […]
Lees verder

Schoolmaatschappelijk werk leidt tot minder uitval
Schoolmaatschappelijk werk levert een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van schooluitval onder mbo'ers. Dat blijkt uit een recente evaluatie door KBA Nijmegen. Wat als een student in de schulden zit of geen veilige thuissituatie heeft? Een kort lontje heeft of depressief is? Studenten met dit soort problemen kunnen aankloppen bij het schoolmaatschappelijk werk. Sommige studenten […]
Lees verder

Tweede Kamer wil dat bestuur Onderwijscoöperatie vertrekt
De Tweede Kamer roept minister Arie Slob op om het bestuur van de Onderwijscoöperatie te vervangen door leraren. Een motie met die strekking kreeg vanmiddag een meerderheid in de Tweede Kamer. De Onderwijscoöperatie is in 2011 opgericht door de grote onderwijsvakbonden. Het is de ambitie van de coöperatie om te werken aan een sterke beroepsgroep. […]
Lees verder