Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 13 april 2018

Mbo today: Kwaliteitsbewustzijn groeit bij onderwijsteams

Kwaliteitsbewustzijn groeit bij onderwijsteams
Onderwijsteams voelen zich steeds meer eigenaar van de onderwijskwaliteit en werken hier ook stapsgewijs aan. Die positieve conclusie trekt de Inspectie van het Onderwijs in 'De staat van het onderwijs 2018'. Elk jaar maakt de Inspectie van het Onderwijs een overzicht van de trends en ontwikkelingen in het onderwijs. Waar er dit jaar de nodige […]
Lees verder

Coalitievorming in gemeenten kans voor mbo
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart worden op dit moment overal in Nederland nieuwe colleges gevormd. Een ideale kans om met mbo-scholen afspraken te maken over verbetering van de regionale arbeidsmarkt. In een brief aan de op 21 maart 2018 gekozen gemeenteraadsleden roept Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, de raadsleden op samen met het […]
Lees verder

Omgaan met persoonsgegevens: wat zijn de regels?
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Wat betekent dit precies voor mbo-scholen? De website van de MBO Raad noemt een aantal belangrijke zaken. Privacy is ook voor mbo-scholen een belangrijk thema. Sinds 2001 kennen we in Nederland de privacywetgeving, maar door allerlei incidenten is het onderwerp veel meer gaan leven. […]
Lees verder

Zoek mee naar de ruimte in de regels!
Veel docenten voelen zich in de uitoefening van hun vak beperkt door wetten en regels. Toch hebben docenten vaak meer vrijheid dan ze denken. Samen met de BVMBO zet het ministerie op een rij welke ruimte docenten precies hebben. Het ministerie van Onderwijs is ervan overtuigd dat er meer ruimte in de wet- en regelgeving […]
Lees verder