Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 6 april 2018

LKCA: Lespakket Afrispectives

Lespakket Afrispectives
Aspha Bijnaar van de Educatie Studio maakte een klein lespakket over Afrika, haar diaspora, diversiteit en identiteit. Bestemd voor leerlingen in de onder- en bovenbouw van het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs. Je kunt het gratis downloaden.
Lees verder

Muzieklessen in beeld
Hoe werken instrumentale muziekdocenten in de praktijk? Wat zijn hun werkwijzen? Met een reeks aan filmpjes brengt LKCA verschillende leeraspecten in beeld. Het zijn voorbeelden ter inspiratie voor eenzelfde of juist een eigen aanpak.
Lees verder

Eerste tussenopbrengsten Curriculum.nu bekend
De eerste ontwikkelsessie van team Kunst en Cultuur heeft een conceptvisie op het leergebied opgeleverd. Ook hebben de leden drie consultatievragen geformuleerd die onder andere terugkomen in de regiobijeenkomsten die wij samen met Kunsten '92, FCP en lokale partners organiseren.
Lees verder

Gemeente Leiden wint BNG Bank Erfgoedprijs 2018
De gemeente Leiden ontving de BNG Bank Erfgoedprijs uit handen van juryvoorzitter Ina Adema, burgemeester van Lelystad. De prijs bestaat uit een oorkonde en geldprijs van 25.000 euro, beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds. Ook was de jury onder de indruk van het hoge niveau van de...
Lees verder

Programmaregeling Kunsteducatie voor mbo
Dinsdag 3 april 2018 gaat de programmaregeling 'Kunsteducatie voor mbo'ers' van Fonds 21 van start. Professionele kunstinstellingen kunnen tot 30 augustus projectaanvragen indienen.
Lees verder

Haagse CultuurAcademie in mei van start
De Haagse CultuurAcademie (HCA) streeft naar meer diversiteit op de werkvloer van Haagse culturele instellingen. De HCA is dan ook op zoek naar young professionals met een cultureel diverse achtergrond die werken in de Haagse cultuursector of een sterke wens hebben daarin te werken. Interesse? Meld...
Lees verder