Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 20 april 2018

LECSO: Thuiszitterscongres: Langdurig en verborgen verzuim, 
daar moeten we wat aan doen!

Thuiszitterscongres: Langdurig en verborgen verzuim, 
daar moeten we wat aan doen!
De thuiszittersproblematiek is een groeiend probleem. Er zijn dringend acties en aanpassingen nodig om het aantal thuiszitters te reduceren en kinderen weer in de klas te krijgen. Op 28 juni 2018 organiseert Logacom het Thuiszitterscongres van 9.00 tot 17.00 uur in 't Spant in Bussum. Dit congres is ontwikkeld voor schoolbesturen, medewerkers van Inspectie van het onderwijs, medewerkers in de politiek, jeugdartsen, medewerkers van Samenwerk
Lees verder

50 jaar Orthopedagogiek in Groningen
Op 8 juni viert Orthopedagogiek Groningen haar 50-jarig bestaan met een symposium in de Springerzaal van MartiniPlaza te Groningen. In een gevarieerd programma zullen lezingen door (internationale) sprekers worden verzorgd. De lezingen gaan over orthopedagogisch onderzoek bij diverse doelgroepen en in diverse settings (ambulant, residentieel, pleegzorg). We kijken niet alleen terug, maar laten ook ‘the state of the art’ zien en blikk
Lees verder