Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 16 april 2018

LECSO: Landelijke werkbijeenkomst ZMOLK-LVB

Landelijke werkbijeenkomst ZMOLK-LVB
Donderdag 14 juni 2018 van 9.30 tot 12.30 uur vindt de volgende landelijke werkbijeenkomst ZMOLK-LVB plaats. Deze wordt gehouden in NDC Den Hommel, Kennedylaan 9 in Utrecht.Klik hier om u aan te melden. Op de agenda staan, naast een korte blik op de ontwikkelingen tot nu toe binnen dit project, drie ‘verhalen’ gericht op ‘samen nog beter en nog sterker'. Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over Jeugdigen e
Lees verder

Resultaten korte vragenlijst gebruik doelgroepenmodel (v)so
In maart bevroegen we onze leden op bekendheid met en gebruik van het doelgroepenmodel (v)so. Op onze korte vragenlijst hebben 108 van de 270 uitgenodigde scholen gereageerd. Dat is 40%. Van deze 108 scholen is 86% op de hoogte van het doelgroepenmodel. De overgrote meerderheid dus. Van de 108 scholen gebruikt bijna 65% het doelgroepenmodel, of onderdelen ervan, op de een of andere manier. Dat is al een mooi resultaat maar uiteraard hopen we da
Lees verder