Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 12 april 2018

LECSO: Inspectie positief over de kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs

Inspectie positief over de kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs
De Staat van het Onderwijs 2018, de jaarlijkse rapportage over de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs is op 11 april verschenen. De Inspectie is kritisch over de ontwikkeling van het onderwijs in Nederland. De kwaliteit neemt jaarlijks beetje bij beetje af. Daarentegen is de Inspecitie over het algemeen positief over de kwaliteit van het speciaal onderwijs. Allereerst schetst de Inspectie daarin een aantal hoofdbevindingen: De pre
Lees verder

Verdiepingssessie Verevening po en vo
De vereveningsperiode is halverwege. Hoogste tijd om een tussenbalans op te maken. Eerste onderzoeksresultaten geven informatie over de gang van zaken binnen samenwerkingsverbanden po en vo met een negatieve verevening. Er zijn kwantitatieve gegevens bekend en informatie over de meer zachte factoren. Tijdens de netwerkbijeenkomst financieel management en verantwoording op 8 maart jl. bogen zo’n 35 vertegenwoordigers van samenwerkingsver
Lees verder