Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 6 april 2018

LECSO: Cursus: Wegwijs in het speciaal onderwijs en kinderrevalidatie

Cursus: Wegwijs in het speciaal onderwijs en kinderrevalidatie
Dagelijks worden duizenden kinderen met een lichamelijke handicap toevertrouwd aan professionals in zorg en onderwijs. Hierbij horen ook medewerkers die graag meer essentiële informatie krijgen om goed met deze kinderen te werken, en meer inzicht willen krijgen in hun handicaps. Precies voor hen is deze oriëntatie-cursus Wegwijs in het speciaal onderwijs en kinderrevalidatie bedoeld; om deze nieuwe medewerkers, of medewerkers die al la
Lees verder

Cultuureducatie voor speciaal onderwijs
Het LKCA (Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst) schenkt op zijn website ook aandacht voor cultuureducatie voor het speciaal onderwijs. Op de website vindt u informatie en inspiratie voor leerkrachten, docenten en andere professionals die werken voor kunst en cultuur in het speciaal basisonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs.Hier kan men zich abonneren op een nieuwsbrief, zodat men op de hoogte blijft van de la
Lees verder