Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 6 april 2018

LECSO: Beleidsregel voor experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Beleidsregel voor experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs
Reguliere sbo en vo-scholen en so/vso-scholen/vestigingen die willen integreren, maar deze stap geleidelijk willen zetten, kunnen deelnemen aan een vierjarig experiment. In deze periode kunnen ze dan al groepen leerlingen onderling mengen, maar blijven beide scholen nog bestaan. Na de vier jaar is nog een gemotiveerde verlenging mogelijk van 2 jaar maar daarna gaan de scholen in principe  verder als één reguliere school. Schole
Lees verder

Schooljudo lanceert digitaal stoeipakket
Stoeien is erg belangrijk voor jonge kinderen. Kinderen hebben regelmatig een vorm van ontlading nodig. Gewoon even los gaan als ze daar behoefte aan hebben. En we weten allemaal dat stoeien goed is voor het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van kinderen. 
 Helaas horen we maar al te vaak dat stoeien in de klas of op het schoolplein niet (meer) gebeurt. Dit komt voort uit angst voor ongelukken, maar ook omdat leerkrachten onvoldoende o
Lees verder