Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 12 april 2018

LECSO: Aantallen beschutte werkplekken per gemeente in 2018

Aantallen beschutte werkplekken per gemeente in 2018
Het ministerie van SZ&W heeft het overzicht gepubliceerd van het aantal beschutte werkplekken per gemeente in 2017 en de voorlopige aantallen voor 2018. In de bijlage vindt u dit overzicht. Of kijk op de website.
Lees verder

Speciaal onderwijs mag niet meedoen met experiment regelluwe scholen
Minister Slob (Onderwijs) heeft de Tweede Kamer laten weten dat scholen in het speciaal onderwijs niet mogen participeren in het experiment regelluwe scholen. Dit was een bewuste keuze, schrijft minister Slob, omdat leerlingen in het speciaal onderwijs extra kwetsbaar zijn. LECSO en de PO-Raad zijn voorstander van meer ruimte voor scholen om onderwijs op hun eigen manier te organiseren. Beide organisaties vinden het van belang dat ook het speciaa
Lees verder