Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 3 april 2018

Koptelefoons en wiebelkussens in de klas: helpt het?

Klik hier als deze e-mail niet correct wordt weergegeven.

Nieuwsbrief 4 | 3 april 2018

In deze nieuwsbrief
Koptelefoons en wiebelkussens in de klas: helpt het? | Wat kun je doen als ouder om het studiesucces van je kinderen te vergroten | Welten-instituut ontwikkelt online tool om zelfstudie optimaal te ondersteunen | Inschrijving lerarenbeurs is weer geopend | Schools en buitenschools leren combineren in je eigen onderwijs | Leestip: Docenten voelen zich overbelast en ondergewaardeerd |
Koptelefoons en wiebelkussens in de klas: helpt het?
In iedere klas zijn er kinderen die moeite hebben met concentreren. Die concentratieproblemen kunnen het gevolg zijn van de manier waarop ze prikkels verwerken. Deze kinderen krijgen in de klas vaak een hulpmiddel zoals een tangle, een wiebelkussen of een geluiddempende hoofdtelefoon. Maar of het ook echt werkt, is nooit wetenschappelijk onderzocht. Een team van het Welten-instituut en Universiteit Maastricht gaat dat met steun van het NRO onderzoeken. Lees meer...
Wat kun je doen als ouder om het studiesucces van je kinderen te vergroten
Wat is de rol van de ouderlijke bemoeienissen met de studie op de academische prestaties van de kinderen? Buitenpromovendus Lisa Boonk heeft een groot aantal studies op dat vlak naast elkaar gelegd. Het vaakst werd vastgesteld dat er een verband is tussen de verwachtingen en ambities van de ouders en de prestaties van hun kinderen. Boonk publiceerde de resultaten van haar literatuuronderzoek samen met haar begeleiders vanuit het Welten-instituut: Jérôme Gijselaers en Saskia Brand-Gruwel. De resultaten zijn gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Educational Research Review. Lees meer...
Welten-instituut ontwikkelt online tool om zelfstudie optimaal te ondersteunen
Als je een opleiding volgt, komt het voor een groot deel aan op zelfstudie. Toch richten onderwijsinnovaties zich over het algemeen niet op het verbeteren van de kwaliteit van die zelfstudie. Dat is vreemd, omdat uit onderzoek blijkt dat studenten dikwijls inefficiënte studiestrategieën inzetten en grote moeite hebben om in te schatten in welke mate ze bestudeerde stof hebben begrepen. OU-onderzoeker Gino Camp gaat een gepersonaliseerd online schema van formatieve toetsing ontwikkelen dat studenten helpt bij het voorbereiden op een eindtoets. Lees meer...
Inschrijving lerarenbeurs is weer geopend
Bent u bevoegd leraar in het primair of voortgezet onderwijs, of in het middelbaar of hoger beroepsonderwijs? En wilt u een bachelor, masteropleiding volgen? Dan kunt u een lerarenbeurs aanvragen. Van 1 april tot en met 30 juni 2018 is de inschrijving geopend. U kunt de lerarenbeurs ook aanvragen als u al met een opleiding bent begonnen. Lees meer...
Schools en buitenschools leren combineren in je eigen onderwijs
Seamless learning betekent letterlijk: naadloos leren. Bij seamless leren gaat het over het naadloos in elkaar overlopen van formeel en informeel leren, van leren op school en buitenschools leren. Mobiele en draadloze technieken spelen daar een belangrijke rol bij. Op 8 mei start het Welten-instituut met een korte inleidende cursus over dit onderwerp. De titel van deze gratis open online cursus is: Seamless Learning: Leren van praktijkervaring tussen contexten met behulp van technologie. Lees meer...
Leestip: Docenten voelen zich overbelast en ondergewaardeerd
Volgens Rob Martens laten jarenlange bezuinigingen, mismanagement, regeldruk en bureaucratie zich nu voelen. Lees zijn opinie hierover in het blad OnderwijsInnovatie dat op 17 maart jl. is verschenen. U vindt het artikel 'Darwin zou lekker thuis zijn gebleven' op blz 10.

U bent op deze uitgave van Welten-instituut Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie geabonneerd met het e-mailadres onderwijsinnederland@gmail.com.
Redactie: Welten-instituut
Website : Welten-instituut.ou.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of een e-mailadreswijziging doorgeven? Klik hier.


Volg ons op