Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 16 april 2018

Kamerstukken OCW: Memorie van antwoord vanwege Wet accreditatie op maat

Memorie van antwoord vanwege Wet accreditatie op maat
Memorie van antwoord van minister Van Engelshoven (OCW) bij het wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek vanwege de Wet accreditatie op maat.
Lees verder

Kamerbrief over Nationale Omgevingsvisie
Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de manier waarop en de richting waarin de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wordt opgesteld.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over bericht 'Aangifte misbruik in joodse school pas na druk minister'
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) meldt de Tweede Kamer dat hij vragen van het Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) niet binnen de gebruikelijke tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht 'Aangifte misbruik in joodse school pas na druk minister'.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over Geldropse basisscholen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Meenen (D66) over het bericht 'Ruzie op Geldropse basisscholen, leraren melden zich massaal ziek'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Geldropse basisscholen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Meenen (D66) over het bericht 'Ruzie op Geldropse basisscholen, leraren melden zich massaal ziek'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Limburgse scholen die miljoenen mislopen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van den Hul en Ploumen (beiden PvdA) over het bericht dat in Limburg scholen miljoenen aan onderwijsgeld mislopen.
Lees verder

Kamerbrief over verminderen lesuren voortgezet onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de ruimte die de wet- en regelgeving voor onderwijstijd biedt om het aantal lesuren in het voortgezet onderwijs te verminderen.
Lees verder

Kamerbrief over de arbeidsmarkt in het onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
Lees verder

Uitstel reactie op verkenning 'Van Aap naar Beter'
Minister Van Engelshoven (OCW) meldt de Tweede Kamer dat zij niet aan het verzoek kan voldoen om de beleidsreactie op de verkenning 'Van Aap naar Beter' voor het algemeen overleg over dierproeven naar de Kamer te sturen.
Lees verder

Kamerbrief over evaluatie van de beroepservaringperiode
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de beroepservaringperiode conform art. VIIA van de overgangsbepalingen van de Wet op de architectentitel.
Lees verder