Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 12 april 2018

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over de kwaliteit van zorg bij en de kennis over hart- en vaatziekten bij...

Beantwoording Kamervragen over de kwaliteit van zorg bij en de kennis over hart- en vaatziekten bij vrouwen
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Dijksma en Van den Hul (beiden PvdA) over de kwaliteit van zorg bij en de kennis over hart- en vaatziekten bij vrouwen.
Lees verder

Kamerbrief over uitstel beantwoording schriftelijke vragen aanmeldbeleid Den Bosch
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) verzoekt de Tweede Kamer om uitstel voor de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Kamerleden Nijkerken-de Haan en Rudmer-Heerema en de Kamerleden Rog en Peters. De vragen hebben onder andere betrekking op het aanmeldbeleid in Den Bosch.
Lees verder

Kamerbrief over de realisatiecijfers op 1 oktober 2017 van de functiemix primair onderwijs
Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media stuurt de Kamer een brief met de realisatiecijfers op 1 oktober 2017 van de functiemix primair onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over Samenwerking ZonMw en NWO
Minister De Jonge van Volksgezondheid en Sport en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeren de Kamer over de samenwerking tussen ZonMW en NWO.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Departementen blokkeren fusie van ZonMW en NWO'
Antwoorden van minister De Jonge (VWS) en minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het Kamerlid Bruins (CU) over het bericht 'Departementen blokkeren fusie van ZonMW en NWO'.
Lees verder

Kamerbrief met beantwoording vragen over dreigende verdwijning basisscholen uit Spijk en Lathum (Gld.)
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Kamerleden Van den Hul (PvdA) en Rog (CDA) over basisscholen die dreigen te verdwijnen uit de Gelderse dorpen Spijk en Lathum.
Lees verder

Kamerbrieven over Jaarverslag 2017 College voor Toetsen en Examens (CvTE)
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer en de Eerste Kamer het Jaarverslag van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij reactie op schriftelijk overleg voortgangsrapportage regelluwe scholen
Aanbiedingsbrief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) bij de reactie op het schriftelijk overleg over de Tweede voortgangsrapportage regelluwe scholen.
Lees verder

Kamerbrief over sectorakkoorden hogescholen en universiteiten
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de overeenkomst met ISO, LSVb, de Vereniging Hogescholen en de VSNU over de invulling en vormgeving van de kwaliteitsafspraken in het hoger onderwijs.
Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel verlaagd wettelijk collegeld
De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een uitgebreid verslag uitgebracht over het Wetsvoorstel verlaagd wettelijk collegegeld.
Lees verder