Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 6 april 2018

Kamerstukken OCW: Aanbiedingsbrief bij wetswijziging van Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwi...

Aanbiedingsbrief bij wetswijziging van Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES
Minister Slob (OCW) stuurt de Tweede Kamer de wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning.
Lees verder

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs
Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning.
Lees verder

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs (Nota van wijziging)
Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning.
Lees verder

Kamerbrief over de Emancipatienota 2018-2021
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de Emancipatienota 2018-2021, PRINCIPES IN PRAKTIJK.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over arrest gerechtshof in zaak gezakte leerling
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) meldt de Tweede Kamer dat hij vragen van het Kamerlid Bisschop (SGP) niet binnen de gebruikelijke tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de vordering van een gezakte leerling.
Lees verder

Kamerbrief over behandeling wetsvoorstel verlaagd wettelijk collegegeld
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Eerste Kamer over het wetsvoorstel verlaagd wettelijk collegegeld.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Lees verder

Antwoord op Kamervragen over onderwijs aan vluchtelingenkinderen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over administratieve problemen bij onderwijs aan vluchtelingenkinderen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over het bericht dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen waarschuwt dat "ongewenst" onderzoek ook nodig is.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op advies 'Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland'
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op het advies 'Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland' van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Lees verder