Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 8 maart 2018

Verus: Bewindspersonen kiezen voor pragmatische aanpak bij knelpunten gemeenten en onderwijs

Bewindspersonen kiezen voor pragmatische aanpak bij knelpunten gemeenten en onderwijs
De onderwijsministers willen de komende tijd zoeken naar pragmatische oplossingen voor knelpunten in de samenwerking tussen besturen, scholen, gemeenten, zorg, welzijn en werk.  Daarbij is de...
Lees verder