Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 7 maart 2018

PO Raad: Bestuurder Lia van Meegen: ‘Ik mis het vertrouwen’

Bestuurder Lia van Meegen: 'Ik mis het vertrouwen'
Altijd maar weer dat wantrouwen jegens bestuurders. Schoolbestuurder Lia van Meegen is er klaar mee. ,, Als ik iets niet goed doe, wil ik dat weten en veranderen. Ik zit hier om goed onderwijs te organiseren.''
Lees verder

Vragen en antwoorden over het vervallen van de Anw-compensatie
De PO-Raad heeft voor u de meestgestelde vragen op een rij gezet met informatie over de financiële gevolgen van het vervallen van de Anw-compensatie, alternatieven en de rol die een schoolbestuur kan spelen.
Lees verder

'Scholen, wees duidelijk en redelijk over vrijwillige ouderbijdrage'
De PO-Raad is blij dat minister Slob geen limiet gaat stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage. In zijn reactie op een motie van PvdA en SP geeft hij aan verschillende alternatieven te hebben onderzocht, maar de regels vooralsnog ongewijzigd te laten. Wel moeten scholen duidelijker communiceren dat...
Lees verder