Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 13 maart 2018

PO Raad: AB-lid Thea Meijer over de toereikendheid van de bekostiging

AB-lid Thea Meijer over de toereikendheid van de bekostiging
De Onderwijsraad organiseerde op 8 maart een debat over de bekostiging van het onderwijs. Tijdens het debat gingen partners uit het onderwijsveld  en politici hierover met elkaar in discussie. Thea Meijer, lid van het Algemeen Bestuur van de PO-Raad en bestuurder bij SPO Utrecht, bracht een...
Lees verder

Vakbonden kondigen staking aan in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht
De onderwijsvakbonden roepen hun leden uit het primair onderwijs in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht op tot een staking gedurende een dag op woensdag 14 maart. Dat hebben AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv formeel aangekondigd in een brief aan de PO-Raad.
Lees verder

Kleine scholentoeslag stijgt, samenwerken blijft noodzakelijk
Om kleine scholen tegemoet te komen in hun relatief hoge kosten, trekt het kabinet vanaf schooljaar 2019-2020 20 miljoen euro extra uit. Met het verhogen van deze zogenoemde kleinescholentoeslag geeft ze uitvoering aan een afspraak in het regeerakkoord. Hoe kleiner de school, hoe hoger de toeslag.
Lees verder