Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 30 maart 2018

Onderwijstalenten: Prestatiedruk leidt tot burn-out in collegebanken

Prestatiedruk leidt tot burn-out in collegebanken
Als je gemiddeld bent, ben je eigenlijk niemand. Studenten moeten topcijfers halen, internationale ervaring opdoen, stagelopen bij een vooraanstaand bedrijf en een cool sociaal leven onderhouden. 60% van hen ervaart prestatiedruk en een derde ervaart hierdoor psychische klachten. Verus vroeg studenten, onderzoekers en een studentenpastor naar de oorzaken en oplossingen...
Lees verder

VO-Raad wil herijking examinering VO
De examinering in het voortgezet onderwijs is toe aan een herijking. De huidige examensystematiek beperkt de diepgang in het onderwijs en sluit niet goed meer aan bij het vervolgonderwijs en de eisen die de maatschappij stelt. Daardoor staat de waarde van het diploma onder druk. De VO-raad wil in gesprek...
Lees verder

Gratis bijles voorkomt tweedeling
Hengelo, 27 maart - De Tubantia meldt een bijzonder initiatief. Gratis bijles voorkomt dat er een tweedeling ontstaat in Hengelo tussen ouders met en zonder geld voor extra huiswerkbegeleiding. Na schooltijd zitten ze nog vrijwillig anderhalf uur in de schoolbanken. Leerlingen van de vmbo-school De Spindel gaan met sprongen...
Lees verder