Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 8 maart 2018

Onderwijstalenten: Alle kinderen moeten mee kunnen doen

Alle kinderen moeten mee kunnen doen
Minister Slob wil dat leerlingen niet langer door scholen worden buitengesloten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Daarom heeft hij de PO-Raad en de VO-raad gevraagd om komend schooljaar duidelijke afspraken met de schoolbesturen te maken om incidenten te voorkomen. Lukt het de scholen niet om tijdig goede...
Lees verder

Waarom je op een christelijke school wilt werken
Hanna Markus, basisdocent en onderzoeker bij Driestar Educatief doet een leuke ontdekking tijdens haar onderzoek naar de motivatie van docenten waarom ze kiezen voor christelijk onderwijs. In haar blog schrijft ze: "Meestal gaat het in gesprekken over de waarde van (orthodox-)christelijk onderwijs, over leerlingen. Christelijk onderwijs is goed...
Lees verder

Opnieuw topranking voor Master Leren en Innoveren Penta Nova
Dat blijkt uit de Keuzegids Masters 2018, die vandaag verschijnt. In de categorie Onderwijsvernieuwing staat de master Leren en innoveren in de top van de ranking van masters die aangemerkt worden als topopleiding. De master Leren en innoveren is een samenwerking tussen Driestar hogeschool, Christelijke Hogeschool Ede en...
Lees verder