Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 29 maart 2018

Onderwijsinspectie: Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang

Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang
Vanaf dinsdag 3 april kan de gemeenste starten met het opstellen van de jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang. Het jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang moet jaarlijks worden aangeleverd. Het jaarverslag is de verantwoording van de gemeente over het uitgevoerde toezicht en de handhaving op de kwaliteit van kinderopvang. Samen met DUO, VNG realisatie (voorheen KING) en VNG kenniscentrum handhaving en naleving zet de inspectie zich in om het opmaken en aanleveren van uw verantwoording zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ook dit  jaar verloopt de verantwoording weer via Waarstaatjegemeente.nl.
Lees verder

Webinar Jaarverantwoording Wet Kinderopvang op 17 april 2018
Ook dit jaar organiseren de inspectie, VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving, DUO en VNG realisatie een webinar over de jaarverantwoording.
Lees verder

Weblog: Denktijd
En daar lig ik dan…. Wakker in bed, aan het denken geslagen terwijl ik eigenlijk zou moeten slapen. Ik vraag me af hoe het kan dat ik juist nu begin met denken. Heb ik hier overdag te weinig tijd voor gehad? De vraag stellen is hem beantwoorden. Natuurlijk heb ik daar overdag te weinig tijd voor gehad. Overdag doe ik namelijk vooral, omdat ik denk dat dit van mij verwacht wordt. Ik moet immers mijn planning halen!
Lees verder

Meer meldingen bij de vertrouwensinspecteurs
In het schooljaar 2016/2017 hebben de Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs in totaal 2074 meldingen ontvangen. Dat is een stijging van 6% ten opzichte van het schooljaar ervoor. De meeste meldingen (1004) gingen over psychisch geweld, gevolgd door 554 meldingen over fysiek geweld. Dat blijkt uit de factsheet  meldingen vertrouwensinspecteurs over het schooljaar 2016-2017 die 29 maart 2018 is gepubliceerd.
Lees verder