Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

zaterdag 10 maart 2018

OCW: Leerlingen mogen niet de dupe worden van vrijwillige ouderbijdrage

Leerlingen mogen niet de dupe worden van vrijwillige ouderbijdrage
Minister Slob (Onderwijs) wil dat leerlingen niet langer door scholen worden buitengesloten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Daarom heeft hij de PO-Raad en de VO-Raad gevraagd om komend schooljaar duidelijke afspraken te maken om incidenten te voorkomen. Lukt het de scholen niet om tijdig goede afspraken te maken, dan gaat de minister de wet aanscherpen. Dat schrijft Slob woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Van Engelshoven stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor Gronings erfgoed
Minister Van Engelshoven (cultuur) maakt 17 miljoen euro vrij voor het onderhoud van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied binnen de provincie Groningen: 4 miljoen euro voor 2018 en nog eens 13 miljoen euro voor de komende jaren. Ook de provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen dragen elk 1,35 miljoen euro bij. Dat hebben minister Ingrid van Engelshoven, gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk en Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders bekend gemaakt tijdens een bezoek aan Appingedam.
Lees verder

Extra wetenschapsgeld vooral naar vernieuwend onderzoek
Een supercomputer die omvangrijke berekeningen kan maken; onderzoek naar nieuwe materialen, naar klimaatverandering, naar duurzaam voedsel, maar ook naar bijvoorbeeld kansenongelijkheid. Zomaar een greep uit de projecten die kunnen profiteren van de financiële miljoenenimpuls voor wetenschap, die in het regeerakkoord is opgenomen. De ministerraad heeft ingestemd met de plannen van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de aanwending van dit extra geld. Van Engelshoven: 'Met deze plannen investeren we fors in wetenschap en geven we meer ruimte aan vernieuwend onderzoek.'
Lees verder