Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 13 maart 2018

Nieuwsbrief februari 2018

Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst 
View this email in your browser
Beste collega godsdienst/levensbeschouwing,

inmiddels hebben al zo'n dertig collega's meegedacht met het traject kerncurriculum. Volgende week woensdagmiddag en -avond is de volgende bijeenkomst in Breda. Daar zijn nog voldoende plekken vrij. Wie zich nog wil aanmelden, kan dat tot vrijdag nog doen.

Van harte welkom bij de bijeenkomst kerncurriculum GL in Breda!

Bestuur VDLG


KerncurriculumGL


Hieronder volgen de data en locaties van bijeenkomsten om mee te denken over een kerncurriculum voor ons vak. Kernvraag daarbij is: welke kennis, vaardigheden en attituden gunnen wij alle vo-leerlingen van ons land in het kader van hun levensbeschouwelijke geletterdheid, handelingsbekwaamheid en persoonsvorming?

Als beroepsgroep willen we zo met elkaar, o.l.v. de VDLG, komen tot een minimale basis (kern) voor het vak(gebied) religie en levensbeschouwing in al het voortgezet onderwijs in Nederland. Die kern betreft de vakkennis, waaronder de vakinhoudelijke concepten en begrippen, de vakvaardigheden, waaronder de vakdidactische concepten en werkwijzen, en de vakattituden, waaronder de levensbeschouwelijke waarden, normen, houdingen en deugden, uitgewerkt naar vmbo en havo/vwo.
 
Gratis deelname en regiokeuze vrij
Zoals gezegd zijn er van februari tot juni 2018 vijf regiobijeenkomsten, waarop docenten GL o.l.v. het projectteam brainstormen over de ingrediƫnten voor het kerncurriculum. Deze bijeenkomsten zijn gratis voor docenten GL (leden en niet-leden van de vereniging). Hartelijk welkom!
Het staat deelnemers verder vrij om mee te doen aan een bijeenkomst buiten de eigen regio. Het bestuur wil in elk geval een bereikbare mogelijkheid geven voor alle regio's, maar een Zeeuw mag ook in Zwolle komen. Wel geldt: als deelnemer max. 1 bijeenkomst.
 
Data en locaties
De data en locaties van de bijeenkomsten zijn:
 • Op maandag 19 februari, van 15.45 uur tot 20.15 uur, in hotel Wientjes te Zwolle (regio's noord/oost)
 • Op donderdag 8 maart, van 14.00 uur tot 16.00 uur in Domstad Utrecht (midden; VDLG-dag)
 • Op woensdag 21 maart, van 15.45 uur tot 20.15 uur, in het Apollo-hotel te Breda (zuid/west)
 • Op woensdag 18 april, van 15.45 uur tot 20.15 uur, bij Willem Twee te Den Bosch (zuid/oost)
 • Op maandag 14 mei, van 15.45 uur tot 20.15 uur, in het Zaantheater in Zaandam (noord/west)
Alle locaties zijn op geringe loopafstand van het centraal station in de desbetreffende plaats. Verder is in Zwolle, Breda, Den Bosch en Zaandam een warme maaltijd geregeld.
 
Opgave
Wie zich wil opgeven voor een bijeenkomst, maile met: bestuur@vdlginfo.nl, o.v.v. datum en locatie bijeenkomst, naam, schoolnaam, schooltype, bouw, naam van de gevolgde opleiding GL en het aantal jaren leservaring GL.
Per bijeenkomst zijn 20 deelnemers maximaal, zodat inhoudelijke uitwisseling mogelijk is. Als 1e principe geldt: wie het eerst mailt, tot aan nr. 20, doet mee. Het 2e principe is, indien er weinig variatie is bij principe 1: diversiteit qua leservaring, schooltype en opleiding GL.

Sluitingsdata voor opgave voor deelname aan een bijeenkomst:
 • Maandag 12 februari voor de bijeenkomst in Zwolle (regio's noord/oost)
 • Donderdag 1 maart voor de bijeenkomst in Domstad Utrecht (midden; VDLG-dag)
 • Vrijdag 16 maart voor de bijeenkomst in Breda (zuid/west)
 • Woensdag 11 april voor de bijeenkomst in Den Bosch (zuid/oost)
 • Maandag 7 mei voor de bijeenkomst in Zaandam (noord/west)
Een paar dagen na de sluitingsdatum ontvangt elke deelnemer een bevestiging of afzegging.
 
Vervolg
Na de laatste brainstormbijeenkomst van 14 mei 2018 volgen de volgende projectfasen:
 1. Van juni tot september 2018 werkt het projectteam de opbrengsten van de bijeenkomsten uit in een eerste conceptformulering van het kerncurriculumGL.
 2. Van september tot december 2018 zijn er weer vijf regiobijeenkomsten, waarop docenten GL feedback kunnen geven op de eerste concepttekst.
 3. In december 2018 formuleert het projectteam op basis van de feedback de eindversie van het kerncurriculumGL.
In 2019 kan het bestuur dan met het beoogde kerncurriculum 'de boer op' richting de schoolbesturen, openbaar en bijzonder, richting de samenleving en richting de politiek.
 
@VDLGinfo
/VDLGinfo
vdlginfo.nl
Je ontvangt deze email omdat je je op de website van VDLG hebt aangemeld voor de nieuwsbrief 'NIEUWSBERICHTEN'.

© 2018 VDLG, Alle rechten voorbehouden.
 

Wil je veranderen hoe je deze nieuwsbrief ontvangt? Je kan je voorkeuren veranderen of uitschrijven van deze lijst

Email Marketing Powered by MailChimp