Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 29 maart 2018

Mbo today: Onderwijscoöperatie trekt handen af van lerarenregister

Onderwijscoöperatie trekt handen af van lerarenregister
Onder druk van de Tweede Kamer heeft de Onderwijscoöperatie besloten zich niet meer te bemoeien met het lerarenregister. Wordt de ontwikkeling van het register nu een verantwoordelijkheid van leraren zelf? Er bestaat onder leraren al lange tijd kritiek op het lerarenregister. Het zou een bureaucratisch monster zijn, waarvoor onder leraren geen draagvlak bestaat. De afgelopen […]
Lees verder

Toekomst lerarenregister aan zijden draadje
Met het wegvallen van de Onderwijscoöperatie als uitvoerder van het lerarenregister is de toekomst van het register uiterst onzeker geworden. Tegen beter weten in probeert minister Slob de moed erin te houden. In een brief aan de Tweede Kamer gaat minister Slob in op de recente ontwikkelingen rond het lerarenregister. Op verzoek van de Tweede […]
Lees verder

Scholen mogen zelf rekentoets ontwikkelen
Vanaf het examenjaar 2019/2020 gaat rekenen meetellen voor het diploma. Scholen krijgen wel meer vrijheid bij het kiezen van de vorm van examineren. Onlangs hebben het Platform Rekendocenten van de bvmbo en de rekencontactpersonen van de MBO Raad overleg gehad met het ministerie van Onderwijs over de toekomst van het rekenen in het mbo. Dit […]
Lees verder

MBO Raad: 'Scholen gaan gegevens voor register niet leveren'
Volgens Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, gaan scholen niet de noodzakelijke gegevens voor het lerarenregister leveren. De MBO Raad pleit voor een algehele heroverweging van het register. De MBO Raad reageert op de brief van minister Slob over de rol van de Onderwijscoöperatie bij het lerarenregister. In die brief geeft Slob aan dat […]
Lees verder