Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

zaterdag 10 maart 2018

Leraar 24: Werken met (hoog-, meer-) begaafde leerlingen

Werken met (hoog-, meer-) begaafde leerlingen
Lees verder

Relatie tussen hoogbegaafdheid en onderpresteren
Lees verder