Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

zaterdag 10 maart 2018

Leraar 24: Werken met (hoog-, meer-) begaafde leerlingen

Werken met (hoog-, meer-) begaafde leerlingen
Lees verder

Relatie tussen hoogbegaafdheid en onderpresteren
Lees verder