Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 9 maart 2018

LECSO: Waar samenwerkingsverbanden op moeten letten bij hun verantwoording

Waar samenwerkingsverbanden op moeten letten bij hun verantwoording
Waar moeten samenwerkingsverbanden op letten bij hun verantwoording? Het ministerie van OCW formuleerde in samenspraak met onder andere de PO-Raad en VO-raad, inspectie en samenwerkingsverbanden drie uitgangspunten. In dit bericht de uitgangspunten in het kort. De drie geformuleerde uitgangspunten (zie bijlage) bij verantwoording zijn bedoeld ter ondersteuning van de professionalisering van samenwerkingsverbanden op het gebied van goed financiee
Lees verder

1,2 miljoen subsidie voor 16 projecten Gedrag en Passend Onderwijs
Het NRO verleent 1,2 miljoen euro aan subsidie aan zestien onderzoeksprojecten binnen het programma Gedrag en Passend Onderwijs. Acht hiervan zijn kortlopende onderzoeken, de andere acht zijn thematische overzichtsartikelen. Ze hebben allemaal een praktijkgerichte insteek. Voor dit programma kozen deskundigen uit het speciaal en regulier onderwijs vier thema’s: Thema 1. Perspectief van de schoolcultuur op het gedrag van de leerling binn
Lees verder