Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 29 maart 2018

LECSO: Reactie op vroegtijdige beëindiging ESF-project 2014-2020

Reactie op vroegtijdige beëindiging ESF-project 2014-2020
LECSO heeft samen met de sectorraad Praktijkonderwijs een brief gestuurd aan Tamara van Ark, staatssecretaris van SZW, naar aanleiding van het vroegtijdig uitputten van de ESF subsidies. Meerdere leden van LECSO hebben ons de afgelopen periode ingelicht over de consequenties van deze uitputting.  Wij willen jullie daarvoor hartelijk bedanken. Deze brief, als bijlage toegevoegd, is in afschrift naar de UVB, de Vaste commissie SZW van de Twe
Lees verder

Van Zij naar WIJ trainingsaanbod
De school is de plek waar jongeren elkaar ontmoeten en kennismaken met verschillende achtergronden, denkbeelden, waarden en normen. Het is een plek waar alle dilemma’s en thema’s die in de maatschappij spelen, zich ook afspelen.  Maatschappelijke onderwerpen die de school binnenkomen, kunnen leiden tot polarisatie in de school en verharding van het gesprek. Soms doen leerlingen uitspraken waar docenten van schrikken of die hun ei
Lees verder