Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 12 maart 2018

LECSO: Kamerbrief onderwijsministers

Kamerbrief onderwijsministers
Woensdag 7 maart stuurden beide onderwijsministers de brief Beleidsreactie op het advies Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd naar de Tweede Kamer. Op 7 september 2017 verscheen het advies van de Onderwijsraad 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’. De Raad constateert dat er in en rondom het onderwijs de laatste jaren bestuurlijk veel is veranderd. De drie grote decentralisaties in het sociale domein en nieuwe verantwoordelijkheden va
Lees verder

Landelijke actieweek Thuiszitters 1-8 juni
Een belangrijk doel van passend onderwijs is om het thuiszitten van leerlingen verder terug te dringen, doordat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan krijgt met de juiste hulp op het juiste moment. Samen kunnen wij (dreigend) thuiszitten voorkomen! Door het hele land vinden hiertoe mooie initiatieven plaats. Initiatieven die tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters worden uitgelicht. Van 1 t/m 8 juni 2018 vindt de Landelijke Acti
Lees verder