Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 13 maart 2018

KNAW: Contrarevolutie en de transnationale wording van het moderne conservatisme (van de 17e eeuw tot WOI)

Contrarevolutie en de transnationale wording van het moderne conservatisme (van de 17e eeuw tot WOI)
De geschiedenis van het conservatisme wordt doorgaans vanuit een nationaal kader bestudeerd en gezien als een (lokale of nationale) reactie op kosmopolitische progressieve bewegingen. In deze...
Lees verder

Conference on Frisian Humanities
De Fryske Akademy organiseert het eerste Fries Geesteswetenschappelijk Congres (Conference on Frisian Humanities) van 23 t/m 26 april 2018, als onderdeel van het project Lân fan taal van...
Lees verder

Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland
De vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland wordt bewaakt door verschillende wetten, gedragscodes en regelingen. Met welke daarvan hebben we in Nederland te maken? En hoe moeten we begrippen...
Lees verder

Wetenschappelijke deugden: achterhaald of relevant?
Zijn goede wetenschappers deugdzaam? Welke deugden zouden zij dan moeten bezitten? Verschilt dat per vakgebied? En hoe cultiveren wetenschappers deugden als perverse prikkels vooral aan ondeugden...
Lees verder