Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 13 maart 2018

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Kamerbrief over evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een aan de Tweede Kamer over de evaluatie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, over de periode 2011-2016. Deze evaluatie dient ter beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het fonds.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Het Noorden laat veel subsidie voor Rijksmonumenten liggen'
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) over het bericht in het Dagblad van het Noorden van 6 februari jl. 'Het Noorden laat veel subsidie voor Rijksmonumenten liggen'.
Lees verder

Kamerbrief over beroepskrachten in de voorschoolse educatie
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen om het 'Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie op het gebied van het inzetten van beroepskrachten in de voorschoolse educatie' te wijzigen.
Lees verder

Kamerbrief over uitwerking investeringen wetenschap en onderzoek
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de investeringen in wetenschap en onderzoek.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over carrière van postdocs
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over het bericht dat de carrière van postdocs van toeval aan elkaar hangt.
Lees verder

Kamerbrief Leven lang ontwikkelen
Brief van minister Koolmees (SZW) en minister Van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer over het onderwerp Leven lang ontwikkelen.
Lees verder

Aanbieding Cultuurbrief
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de cultuurbrief 'Cultuur in een open samenleving'. De cultuurbrief bevat een uitwerking van de plannen in het regeerakkoord op het gebied van cultuur.
Lees verder

Kamerbrief over verhoging kleinescholentoeslag
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over verhoging kleinescholentoeslag. Met de verhoging van de kleinescholentoeslag krijgen kleine scholen extra armslag om goed onderwijs te blijven verzorgen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over subsidie door gemeenten aan privaat onderwijs
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Alkaya en Kwint (beiden SP) over het subsidiëren van privaat onderwijs door gemeenten.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over studentenreisproduct
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de mogelijkheden van het stopzetten van het studentenreisproduct.
Lees verder