Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 8 maart 2018

Kamerstukken OCW: Kamerbrief met beleidsreactie op advies Onderwijraad

Kamerbrief met beleidsreactie op advies Onderwijraad
Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media sturen de Kamer hun beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd'.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op advies 'Brede blik op Erfgoed'
Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op het advies 'Brede blik op Erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en Raad voor Cultuur. De Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.
Lees verder

Kamerbrief over uitwerking motie over rekentoets voortgezet onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over het plan 'Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs'. Dit plan is een reactie op de motie uit 2016 die de regering opriep om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren een alternatief voor de rekentoets uit te werken.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over kwaliteit particulier onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van de Kamerleden Kwint (SP) en Van Meenen (D66) over de begeleiding van leerlingen in het particulier onderwijs.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over agenda OJCS-raad Cultuur 27-28 februari 2018
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de geannoteerde agenda voor de informele Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-raad), onderdeel Cultuur, op 27 en 28 februari 2018.
Lees verder

Kamerbrief met update onderzoek verdwijning gezonken oorlogsschepen Javazee
Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def) mede namens minister Van Engelshoven (OCW) en minister Blok (BZ) aan de Tweede Kamer met een update over het onderzoek naar de verdwijning van gezonken oorlogsschepen in de Javazee.
Lees verder

Aanbiedingsbrief met antwoorden over aanpak onderwijsachterstanden
Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media biedt de Tweede Kamer zijn antwoorden op feitelijk vragen, van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de aanpak van onderwijsachterstanden aan.
Lees verder

Antwoorden bij de aanbiedingsbrief over aanpak onderwijsachterstanden
Lees verder

Tabel met leerlingaantallen met een risico op een onderwijsachterstand per gemeente bij antwoord 63
Lees verder

Tabel met teruggevorderde bedragen per schoolbestuur bij antwoord 34
Lees verder