Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 7 maart 2018

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over toegankelijkheid websites en tv-programma's

Beantwoording Kamervragen over toegankelijkheid websites en tv-programma's
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks) over de mogelijkheden van mensen met een visuele of auditieve beperking om tv-programma's te bekijken en zorgwebsites te bezoeken
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over uitzendbureaus in het primair onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks) over uitzendbureaus in het primair onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over het aandeel vrouwen aan de top van het bedrijfsleven
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer de voortgang van het aandeel vrouwen aan de top van het bedrijfsleven.
Lees verder

Brief aan scholen en besturen voor primair onderwijs over extra middelen werkdrukverlaging
Brief van minister Slob aan scholen en besturen voor primair onderwijs over extra middelen werkdrukverlaging.
Lees verder

Kamerbrief met verslag OJCS-Raad van 15 februari 2018
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 15 februari 2018.
Lees verder

Kamerbrief met verslag OJCS-Raad van15 februari 2018
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 15 februari 2018.
Lees verder

Antwoord op Kamervragen over bericht dat ouders basisschool steeds meer betalen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van de Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GL) over het bericht dat ouders steeds meer aan de basisschool betalen.
Lees verder

Antwoord op Kamervragen over bericht 'School wilde kinderen weren bij kerstdiner'
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over het bericht 'School wilde kinderen weren bij kerstdiner'.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op motie over limiet vrijwillige ouderbijdrage in po en vo
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over maatregelen om problemen met de vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs (primair onderwijs, po) en voortgezet onderwijs (vo) te verminderen. Met deze maatregelen voert de minister de motie van de Kamerleden Vermue (PvdA) en Van Dijk (SP) uit.
Lees verder

Kamerbrief over ondersteuning minder zelfredzame jongeren in het onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over maatregelen om minder zelfredzame jongeren beter te laten doorstromen in het onderwijs en van het onderwijs naar werk.
Lees verder