Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 8 maart 2018

AVS: Voortgang onderhandelingen cao-overleg

Voortgang onderhandelingen cao-overleg
Aan de cao-tafel is afgesproken dat per onderwerp afspraken worden gemaakt over de aanpak. Uitgangspunt hierbij is dat de bepalingen en omschrijvingen in de cao helder moeten zijn. Als eerste...
Lees verder

Instrument overgangsregeling wet schooltijden versie 2018-2019
De nieuwe versie van het Instrument overgangsregeling wet schooltijden 2018-2019 is beschikbaar. Hierin zijn de bedragen vanuit de Regeling bekostiging Personeel PO 2017-2018 gepubliceerd in de...
Lees verder

Aanvragen ondersteuning Gezonde School tot 12 april
Van 5 maart tot en met 12 april 2018 kunnen school zich inschrijven om in aanmerking te komen voor ondersteuning om een Gezonde School te worden. De ondersteuning bestaat uit een bedrag van 3.000...
Lees verder