Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 29 maart 2018

AVS: Roep vanuit politiek: Bestuur Onderwijscoöperatie moet plaatsmaken voor leraren

Roep vanuit politiek: Bestuur Onderwijscoöperatie moet plaatsmaken voor leraren
Het voltallige bestuur van de Onderwijscoöperatie moet opstappen en plaatsmaken voor leraren. Regeringspartijen CDA en D66 willen dat de Onderwijscoöperatie echt van, voor en door de leraren wordt....
Lees verder

Afwegingskader in meldcode kindermishandeling gereed vóór 1 juli 2018
De AVS, BOinK, Bracheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Ouders & Onderwijs, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland en VO-raad bundelen binnen de Beweging...
Lees verder

Financiële tegemoetkoming eenpitters voor inspirerende aanpak lerarentekort
Het lerarentekort is inmiddels een serieus probleem in het primair onderwijs. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de leerkrachten moet omhoog. Daarom biedt het Arbeidsmarktplatform een...
Lees verder