Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 12 maart 2018

AVS: Onderwijsraad vraagt reactie over rol toetsen en examens

Onderwijsraad vraagt reactie over rol toetsen en examens
De Onderwijsraad bereidt op verzoek van de minister van OCW een advies voor over de rol en invulling van toetsing en examinering in het onderwijs. Schriftelijk reageren kan tot 1 april via...
Lees verder

Internetconsultatie Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo
De Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo regelt dat leerlingen met een diploma vmbo in de theoretische (tl) of gemengde leerweg (gl) toegelaten moeten worden tot havo 4, indien zij voldoen aan...
Lees verder

Thijs Roovers en Jan van de Ven bij AVS-congres
De voormannen van PO in actie, Thijs Roovers en Jan van de Ven, worden tijdens het AVS-congres op 16 maart bevraagd over hun leiderschap.   In een jaar tijd hebben deze leraren een facebookgroep...
Lees verder