Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 8 februari 2018

VOS/ABB: Stakers doorbetalen zonder risico op terugvordering?

Stakers doorbetalen zonder risico op terugvordering?
Het ministerie van OCW stelt zich vooralsnog niet op het standpunt dat schoolbesturen zonder risico op terugvordering van rijksbekostiging stakers mogen doorbetalen. Lees verder → The post...
Lees verder

Stand van zaken passend onderwijs
VOS/ABB heeft een samenvatting gemaakt van de brief van minister Slob over de stand van zaken rondom moties en toezeggingen met betrekking tot onder andere passend onderwijs. Lees verder → The...
Lees verder

Leraren vinden leerlingen digitaal niet zo vaardig
Basisschoolleraren geven het gemiddelde digitale vaardigheidsniveau van hun leerlingen een krappe voldoende: 6,1. Lees verder → The post Leraren vinden leerlingen digitaal niet zo vaardig...
Lees verder