Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 14 februari 2018

Verus: Het Farel College: Excellente school met een breed-gedragen verhaal

Het Farel College: Excellente school met een breed-gedragen verhaal
Onlangs ontving een aantal scholen weer een predicaat Excellente School. Daaronder het Farel in Amersfoort. We vroegen rector Thijs Jan van der Lei, lid van de Kennisalliantie Goed Onderwijs VO,...
Lees verder