Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 15 februari 2018

Verus: Groeiende rechtsongelijkheid dreigt door verevening passend onderwijs

Groeiende rechtsongelijkheid dreigt door verevening passend onderwijs
Als de middelen voor passend onderwijs over het land verdeeld blijven worden zoals nu, verwacht Verus rechtsongelijkheid en een toename van conflicten van leerlingen en hun ouders met de...
Lees verder