Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 14 februari 2018

Universiteit Twente: Turbulentie: correct opschalen dankzij ribbels

Turbulentie: correct opschalen dankzij ribbels
Turbulentie in oceanen, in luchtstromen of in de industrie is al snel miljarden malen sterker dan je in een lab kunt bereiken. De experimenten in het lab laten zich niet eenvoudig opschalen. Toch is er een, tot nu toe theoretisch, regime waarin dat wél kan. Onderzoekers van de Universiteit Twente zijn erin geslaagd, dit 'asymptotisch ultieme regime' van turbulentie te bereiken. Dat doen ze door ribbels aan te brengen op een oppervlak waarlangs turbulente vloeistof stroomt. De onderzoekers publiceren hun bevindingen in Nature Physics van 12 februari.
Lees verder

ZonMw TOP-subsidie voor onderzoek naar rijping van hartcellen
Hoe groeien cellen uit tot hartspiercellen? En hoe rijpen deze cellen uit tot volwassen hartcellen die volledig functioneel zijn? Deze vragen hopen onderzoekers van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit te beantwoorden. ZonMw kent het onderzoek naar de moleculaire regulatiemechanismen van menselijke hartceltypen een TOP-subsidie van 675.000 euro toe.
Lees verder

Twente neemt voortouw bij ontwikkeling E-learningplatform
Afgelopen week heeft een team van de Universiteit Twente een bezoek gebracht aan de technische universiteit van Lappeenranta (LUT) in Finland voor de kick-off van een Erasmus+-project gericht op de ontwikkeling van standaards voor e-learningplatforms voor de toekomst.
Lees verder

Hans Hilgenkamp lid van Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Lees verder