Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 12 februari 2018

PO Raad: Peuterplan: zestien uur voorschools aanbod voor ieder kind

Peuterplan: zestien uur voorschools aanbod voor ieder kind
Een goede start voor ├ílle kinderen in Nederland. Dat is wat de PO-Raad, gemeenten en kindorganisaties willen. Samen hebben zij een plan ontwikkeld om kansengelijkheid voor alle peuters in Nederland te realiseren. In een brief aan de Tweede Kamer pleiten zij voor een integrale peutervoorziening...
Lees verder

Vensters schoolgids biedt lastenverlichting voor scholen
Eenvoudig uw schoolgids samenstellen? Dat kan voortaan via de Vensters schoolgids. Door het meervoudig gebruik van gegevens zorgt de Vensters schoolgids voor lastenverlichting.
Lees verder

Nieuwe kwaliteitsstandaard voor begeleiding kinderen met psychische problematiek
Ouders, kinderen en professionals hebben in twee generieke modules vastgelegd wat goede zorg is voor kinderen en jongeren met psychische problematiek. Ook de PO-Raad heeft hieraan meegewerkt. Kern van beide modules: het belang van het kind staat centraal. De modules zijn nu online te raadplegen via...
Lees verder