Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 9 februari 2018

PO Raad: Debat onderwijsachterstanden uitgesteld

Debat onderwijsachterstanden uitgesteld
De PO-Raad is onthutst dat het voor volgende week geplande debat over het onderwijsachterstandenbeleid wordt uitgesteld. Hoe later een besluit wordt genomen over hoe het achterstandsgeld over leerlingen wordt verdeeld, hoe meer geld er weglekt en hoe groter de problemen blijven, vreest ze.
Lees verder

Gemeentelijk Onderwijsdebat: 'Rotterdamse leraren én kinderen hebben dagelijks last van het lerarentekort'
Staat het lerarentekort wel voldoende op de agenda bij de (aankomende) Rotterdamse gemeenteraadsleden? Dat vragen schoolbestuurders zich af tijdens het Gemeentelijk Onderwijsdebat dat georganiseerd werd door de Stichting van het Onderwijs en het Zadkine.
Lees verder

Aanpak werkdruk eerder mogelijk door werkdrukakkoord
De PO-Raad is verheugd over het akkoord dat het PO-Front met het kabinet heeft bereikt over het terugdringen van werkdruk in het primair onderwijs. Scholen en schoolbesturen kunnen nu aan de slag om het werken in het primair onderwijs voor leraren aantrekkelijker te maken, aldus Anko van Hoepen,...
Lees verder