Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 8 februari 2018

OCW: Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt licht, maar daalt in het voortgezet speciaal onderwijs

Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt licht, maar daalt in het voortgezet speciaal onderwijs
Na een jarenlange daling is het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs in 2017 weer licht gestegen met 700 leerlingen. Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs  is gedaald  met bijna 200 leerlingen. Ook het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs daalde met 125 leerlingen. Dat meldt minister Arie Slob  (Basis- en Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Minister maakt extra plaatsen opleiding Verpleegkunde mogelijk
De zorgsector staat te springen om extra arbeidskrachten. Minister Van Engelshoven (Onderwijs) heeft daarom de Hogeschool van Amsterdam (HvA) toestemming gegeven ruim 170 extra plaatsen aan de opleiding tot Verpleegkunde beschikbaar te stellen. De forse verruiming is mogelijk doordat er nieuwe stageplaatsen zijn gevonden.
Lees verder

Beroepsonderwijs goed voorbereid op de toekomst
De nieuwe afspraken tussen het kabinet en de mbo-sector zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het mbo als beroepsonderwijs voor iedereen: jongeren, werkenden en werkzoekenden die zich willen bij- of omscholen, samenwerkingspartners zoals het bedrijfsleven en lokale overheden en werknemers. Het akkoord bevat afspraken over de nieuwe plannen van scholen over gelijke kansen, over het verder brengen van kwetsbare jongeren en over een leven lang ontwikkelen. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, hebben vandaag hun handtekening onder het bestuursakkoord 'Trots, vertrouwen en lef' gezet. Het mbo is de eerste sector waarmee dit kabinet een akkoord heeft gesloten.
Lees verder