Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 13 februari 2018

Nieuwsbrief Stichting School & Veiligheid, februari 2018

wit


Februari 2018

balk
logo SSV

Spel Gedragen Gedrag vernieuwd

Hoe gaan u en uw collega’s met elkaar om? Welk gedrag onder leerlingen is acceptabel en welk gedrag niet? Hoe kijkt u aan tegen voorvallen van bijvoorbeeld pesten, discriminatie en seksueel gedrag? Het vernieuwde spel Gedragen Gedrag brengt werkelijke situaties onder de aandacht en maakt ze bespreekbaar. Het doel van het spel is niet veranderd: gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar maken en samen tot afspraken en regels komen. Het bijzondere aan dit spel is dat het niet alleen voor onderwijsteams is: u kunt het ook in de klas met uw leerlingen spelen, of met ouders. Daarnaast is het spel nu ook geschikt voor het mbo.

  po, vo, mbo 

 

Advieslijn voor vragen over extremisme en polarisatie
Platform JEP

Hoe ga je om met jongeren met heftige extremistische ideeën? Vanaf nu kunnen professionals in de jeugdhulp en het onderwijs die te maken hebben met vraagstukken rond polarisatie, extremisme en radicalisering terecht bij het nieuwe Platform JEP. Op 8 februari is het platform officieel door minister Hugo de Jonge (ministerie van VWS) geopend. Platform JEP is een samenwerkingsverband van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Familiesteunpunt Radicalisering, het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting School & Veiligheid.

info label po, vo, mbo

 

 

Week van de Lentekriebels
Lespakket Met wie woon jij?

Ieder mens en ieder gezin is uniek en dus ‘anders’. En ANDERS?! is het thema van de Week van de Lentekriebels van 19 t/m 23 maart. Met wie woon jij? is een gratis lespakket van School & Veiligheid dat goed aansluit op deze week. Het lespakket bestaat uit een lesbrief, kwartet, poster, ouderbrief, info-flyer en kleurplaten voor groep drie t/m acht. Bestel het snel, zodat u het op tijd op school heeft.

info label po

 

 

Psychologie in het vertrouwenswerk
Conferentie voor contact- en vertrouwenspersonen

Jaarlijks verwelkomen wij op onze conferenties ruim 500 contact- en vertrouwenspersonen uit het onderwijs. Kom ook op 18 april naar de conferentie voor het primair onderwijs. Spijker uw kennis bij, oefen met de praktijk en ontmoet collega’s. Gastspreker dr. Andreas Wismeijer vertelt op prikkelende wijze over de psychologische mechanismen van geheimhouding. In de workshops gaat u aan de slag rond het thema van de dag: Psychologie in het vertrouwenswerk. Bekijk het programma en schrijf u vandaag nog in.

info label po

 

 

Week Tegen Pesten
17 t/m 21 september 2018

De Week Tegen Pesten wordt ieder jaar in september georganiseerd. Dit jaar is de Week Tegen Pesten van 17 tot en met 21 september. Doe net als duizend andere scholen mee en maak aan het begin van het schooljaar een goede start voor een fijne en veilige school. Heeft u de data al in uw schoolagenda genoteerd? Het thema van 2018 wordt in mei bekend gemaakt.

info label po, vo

 

 

Lang Leve de Liefde Award
Aandacht voor seksuele integriteit

Seksuele integriteit is belangrijk voor sociale veiligheid. Welke scholen zijn hier het best mee bezig en winnen op Valentijnsdag de Lang Leve de Liefde Award 2018 van Rutgers en Soa Aids Nederland? Laat u inspireren door deze winnaars en verbeter hiermee de aandacht voor dit thema op uw eigen school.

info label vo, mbo

 

 

lijn
Agenda uitgelicht

 

Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen
26, 27 maart en 9, 10 april 2018
Deze gecertificeerde vierdaagse intensieve training biedt u als vertrouwenspersoon een 'stevige basis' om het vertrouwenswerk op school professioneel uit te voeren.

infolabel po, vo, mbo

 

De psychologie in het vertrouwenswerk
18 april 2018
Een inspirerende dag om u bij te scholen, te oefenen met praktijksituaties en om collega's te ontmoeten. Dit jaar staat de conferentie in het teken van de psychologie in relatie tot het vertrouwenswerk.

infolabel po

 

Week Tegen Pesten
17 t/m 21 september 2018
Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. De Week Tegen Pesten wordt daarom ieder jaar in september georganiseerd. Noteer de data vast in de schoolagenda.

infolabel po, vo

meer agenda

lijnHelpdesk

week-tegen-pesten-logo
post
Heeft u vragen over pesten? Wilt u advies over sociale veiligheid op school? Of heeft u ondersteuning nodig bij een klachtafhandeling? Neem voor deze en andere vragen rond sociale schoolveiligheid contact op met onze helpdesk030 - 285 66 16 (schooldagen 9.00-16.00 uur) of  helpdesk@schoolenveiligheid.nl

nieuwsbrief

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.

twitter twitter pestweb logofacebook