Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 9 februari 2018

Nieuwsbrief Sociale Innovatie

Sociale Innovatie februari 2018

Windesheim Online lezen

Nieuwsbrief Sociale Innovatie

Beste lezer,
Vreemd om het intro te schrijven van het winternummer van de nieuwsbrief van het lectoraat Sociale Innovatie terwijl in de tuin de planten al weer volop aan het uitlopen zijn en de merels zingen (ja, ze zijn er nog, ondanks het dodelijke virus). Niet alleen in de tuin is er nieuw leven, ook in het lectoraat zijn er nieuwe ontwikkelingen.
Zo zijn we eind 2017 gestart met een project waarin we onderzoeken wat werkzame elementen zijn bij de arbeidstoeleiding van statushouders. Samir Garic, de onderzoeker op dit project, vertelt er meer over in deze nieuwsbrief.
Ik vertel u hieronder meer over de activiteiten die de komende periode op stapel staan.

Namens alle medewerkers van het lectoraat wens ik u veel leesplezier!

Sjiera de Vries, lector Sociale Innovatie
Lees hier meer over onze onderzoeken en projecten
 
Inhoud editie februari 2018
Eerste resultaten onderzoek diversiteit bij studenten bekend
Werken aan werk voor statushouders
De governance van wicked challenges
Themamiddag Wicked Challenge op dinsdag 29 mei 2018
Optimaal benutten van talent bij een veranderende arbeidsrelatie
Eerste resultaten onderzoek diversiteit bij studenten bekend
In het afgelopen semester hebben 20 studenten de hogeschoolbrede minor Diversiteit gevolgd.
In deze minor hebben studenten kennis opgedaan over de verschillende vormen van diversiteit, welke perspectieven je op diversiteit kunt hebben en, niet onbelangrijk, nagedacht over de relatie tussen hun toekomstig beroep en diversiteit. Ze hebben ook een aantal opdrachten gedaan, waarvan de resultaten inmiddels zijn uitgewerkt.
Lees meer over  de resultaten
 
Werken aan werk voor statushouders
In 2014 en 2015 heeft een grote groep vluchtelingen een veilige plek gezocht in Nederland. Nu staan we voor de uitgaging om deze vluchtelingen te laten integreren en te participeren in de samenleving. De Provincie Overijssel is daar, samen met haar gemeenten, volop mee bezig.
Lees meer
De governance van wicked challenges
De projectgroep Wicked Challenges is vanaf 1 februari 2018 een onderzoek gestart naar de governance van netwerken die zich bezighouden met wicked challenges. Bedrijfskunde-afstudeerder Kevin van der Linden zal het onderzoek op zich nemen. Gekeken wordt op welke wijze (de veelal netwerk-) organisaties het toezicht, het bestuur, de beheersing van risico’s, de controle en de informatievoorziening geregeld hebben.
Lees meer over het onderzoek
 
Dinsdag 29 mei: themamiddag Wicked Challenge: Dealing with uncertainty in complex environments
datum 29 mei Op dinsdagmiddag 29 mei 2018 organiseert het Windesheim Honours College i.s.m. het Lectoraat Sociale Innovatie en Windesheim New Job frontrunner Paul van der Cingel een themamiddag ‘dealing with uncertainty in complex environments’. Deze middag wordt georganiseerd vanuit twee invalshoeken op dit onderwerp. Het eerste perspectief wordt gevormd door het onderzoek naar Wicked Challenges en Leiderschap van ons lectoraat. Het tweede perspectief wordt aangereikt door de inhoud van de New Job van Paul van der Cingel, waarin het ontwikkelen, testen en implementeren van onderwijs rond complexiteit centraal staan.
Lees het volledige bericht
Optimaal benutten van talent bij een veranderende arbeidsrelatie
Het lectoraat doet onderzoek naar talentbenutting en de rol van direct leidinggevenden en medewerkers bij het benutten van talent. Sinds de ontwikkeling van de digitale talentbenuttingsscan in 2015 hebben inmiddels meer dan 1000 medewerkers en leidinggevenden van 228 organisaties de scan ingevuld en zijn de eerste resultaten uit het kwantitatieve onderzoek bekend.
Bekijk hier de resultaten
Volg ons via YouTube Volg ons via Twitter Volg ons via Instagram Volg ons via LinkedIn
Overall
Uw gegevens
Opleidingen en cursussen
Overig
Afmelden
Contact
© 2018 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer