Beroepsonderwijs goed voorbereid op de toekomst

Minister Van Engelshoven en voorzitter Ton Heerts van de MBO Raad tekenen het akkoord op het Grafisch Lyceum Rotterdam.

De nieuwe afspraken tussen het kabinet en de mbo-sector zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het mbo als beroepsonderwijs voor iedereen: jongeren, werkenden en werkzoekenden die zich willen bij- of omscholen, samenwerkingspartners zoals het bedrijfsleven en lokale overheden en werknemers. 

Lees het nieuwsbericht

Bestuursakkoord mbo 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef

Kamerbrief over bestuursakkoord mbo

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de afspraken die zij heeft gemaakt met de MBO Raad over de ambities voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de komende jaren. 
Ga naar de kamerbrief

Ondertekening 'live' terugkijken

Het bestuursakkoord in 1 minuut

Op de Facebookpagina van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap zijn de uitgangspunten van het bestuursakkoord in een bondige animatie gevat. 
Bekijk de animatie op Facebook