Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 7 februari 2018

LECSO: Subsidie cultuureducatie voor vmbo, vso praktijkonderwijs

Subsidie cultuureducatie voor vmbo, vso praktijkonderwijs
Scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen dit jaar (alsook in 2019 en 2020) subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt hier per project tussen de 10.000 en 50.000 euro voor beschikbaar, waarbij de school minimaal hetzelfde bedrag bijdraagt als de gevraagde subsidie. Met de subsidieregeling Versterking cultuureducatie in
Lees verder

Stavaza moties en toezeggingen passend onderwijs
Op 5 februari verscheen de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aan de Kamer over verschillende moties en toezeggingen over passend onderwijs en met betrekking tot primair en voortgezet onderwijs. In de brief onder andere aandacht voor: - De groei van het speciaal onderwijs:In het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so) is sprake van een lichte stijging van het aantal leerlingen. In het sbo gaat het
Lees verder