Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 15 februari 2018

LECSO: Standaard goede jeugdhulp: het kind centraal

Standaard goede jeugdhulp: het kind centraal
Het kenniscentrum Kinder en Jeugdpsychiatrie heeft in twee documenten (Generieke modules) aangegeven wat volgens het centrum goede jeugdhulp is. Ouders, kinderen en professionals hebben samen vastgelegd wat goede zorg is voor kinderen en jongeren met psychische problematiek. Kern van beide modules: het belang van het kind staat centraal. De modules zijn nu online te raadplegen.De Generieke module Psychische klachten in de kindertijd beschrijft in
Lees verder

Landelijke praktijkdag integratie sbo-so-bao: Zien is geloven
In vervolg op de succesvolle bijeenkomsten in 2017 wordt op 18 april 2018 een derde landelijke bijeenkomst georganiseerd over verdergaande samenwerking of integratie van so-sbo en regulier bao. Deze keer is de focus nog meer op de praktijk gericht, door het programma te organiseren op een interessante praktijklocatie, die recent haar eerste lustrum heeft gekend, namelijk de Talentencampus te Venlo, en te combineren met een werkbezoek aan deze loc
Lees verder