Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

zondag 18 februari 2018

LECSO: Nieuwe versie overeenkomst ten behoeve van tijdelijke plaatsing

Nieuwe versie overeenkomst ten behoeve van tijdelijke plaatsing
De download Overeenkomst ten behoeve van tijdelijke plaatsing op onze site is vernieuwd. De overeenkomst is gecheckt door Jurion (juristen onderwijsrecht). Er zijn enkele  aanpassingen aangebracht die enerzijds de leesbaarheid bevorderen en anderzijds de tekst van de overeenkomst beter aan laten sluiten bij de relevante wettelijke bepalingen. Hier kunt u de standaard overeenkomst downloaden.
Lees verder

Werkdrukakkoord bereikt voor het primair onderwijs
Vakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. De sector heeft zelf plannen gemaakt hoe ze werkdruk terug gaan dringen en hoe ze gaan zorgen dat het geld optimaal wordt besteed. Het kabinet zorgt dat de scholen eerder dan gepland kunnen beschikken over het extra geld. Het werkdrukakkoord betekent dat scholen in het primair onderwijs met ingang van het komend schooljaar
Lees verder