Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 16 februari 2018

LECSO: Nieuwe versie download Meetellen onderwijstijd bij residentiele plaatsing

Nieuwe versie download Meetellen onderwijstijd bij residentiele plaatsing
De download Meetellen onderwijstijd bij residentiele plaatsing op onze site is vernieuwd. De overeenkomst is gecheckt door Jurion (juristen onderwijsrecht). Er zijn enkele  aanpassingen aangebracht die enerzijds de leesbaarheid bevorderen en anderzijds de tekst van de overeenkomst beter aan laten sluiten bij de relevante wettelijke bepalingen. Hier kunt u de standaard overeenkomst downloaden.
Lees verder

Nieuwe versie symbiose-overeenkomst
De download Meetellen onderwijstijd bij residentiele plaatsing op onze site is vernieuwd. De overeenkomst is gecheckt door Jurion (juristen onderwijsrecht). Er zijn enkele  aanpassingen aangebracht die enerzijds de leesbaarheid bevorderen en anderzijds de tekst van de overeenkomst beter aan laten sluiten bij de relevante wettelijke bepalingen. Hier kunt u de standaard overeenkomst downloaden.
Lees verder