Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 15 februari 2018

LECSO: Monitor Veiligheidsbeleving leerlingen in het (v)so, sbo en pro

Monitor Veiligheidsbeleving leerlingen in het (v)so, sbo en pro
Een veilige omgeving is een voorwaarde voor leerlingen om te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen. De wet Veiligheid op school verplicht scholen om te zorgen voor de sociale veiligheid van alle leerlingen. Een van de onderdelen van deze wet is dat scholen de veiligheidsbeleving van hun leerlingen moeten monitoren. De Inspectie van het Onderwijs ziet vanaf schooljaar 2016-2017 toe op uitvoering van de monitor. Vanaf schooljaar 2016-2017 betr
Lees verder

Verrassend Passend - Governance special
Het Steunpunt Passend Onderwijs VO heeft een speciale editie uitgebracht van ‘Verrassend Passend’ over de governance van samenwerkingsverbanden. Deze uitgave bevat acht verhalen waarvoor schoolbestuurders, toezichthouders en directeuren van samenwerkingsverbanden zijn geïnterviewd. De special geeft een beeld van de diversiteit van de governance van samenwerkingsverbanden. Het SPO hoopt met de uitgave lezers te inspireren en uit
Lees verder