Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 9 februari 2018

LECSO: Kennisteam financiën

Kennisteam financiën
  Binnen LECSO is een kennisteam financiën actief. Dit team bestaat uit controllers  uit het speciaal onderwijs. Ze komen driemaal per jaar bij elkaar om kennis en ervaringen rond financiële- en bedrijfvoeringskwesties met elkaar te delen. Geïnteresseerde controllers zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten. De volgende bijeenkomsten staan gepland op 30 mei en 14 november van 10.00-12.00 uur bij het kantoor van LECSO
Lees verder

Model Ontwikkelingsperspectiefplan aangepast
Onze handreiking  voor het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan is op enkele punten aangescherpt. Het betreft met name aanpassing van een paar begrippen en enkele aanvullingen in de tekst over het invullen van het model. Dit i.v.m. signalen dat het model niet altijd voldoende duidelijkheid bood. Hopelijk hebben we dat met deze aanscherping herstelt. In de bijlage vindt het aangepaste Model Ontwikkelsperspectiefplan
Lees verder