Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 19 februari 2018

LECSO: Aantal leerlingen dat thuiszit daalt nauwelijks

Aantal leerlingen dat thuiszit daalt nauwelijks
Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs schrijft aan de Tweede Kamer dat vorig schooljaar ruim 4000 leerlingen langer dan drie maanden thuiszaten, zonder passend aanbod voor onderwijs of zorg. Dat waren er ongeveer net zo veel als in het schooljaar 2015/2016. Circa 1700 kinderen stonden helemaal niet ingeschreven op een school. Minister Slob schrijft dat hij niet tevreden is over de cijfers. "Kinderen die niet naar school gaan, kunnen
Lees verder

Studiereis naar IJsland
Naar aanleiding van ons verslag van de studiereis naar Rome kregen wij een reactie van Jelle Riet, leerkracht op vso mytylschool De Trappenberg in Huizen over een studiereis naar IJsland. De reis was onderdeel van de master leren en Innoveren van Driestar Educatief. De masteropleiding Leren en innoveren is bedoeld voor docenten die voor de klas willen staan, maar daarnaast de rol van Teacher Leader willen vervullen en willen bijdragen aan de eff
Lees verder